پلن 1

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
تعداد دیتابیس 2 عدد
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس

پلن 2

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 15 گیگابایت
تعداد دیتابیس 5 عدد
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس

پلن 3

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس

پلن 4

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 150 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس

پلن 5

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس

پلن 6

فضا 3000 مگابایت
پهنای باند 350 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس

پلن 7

فضا 4000 مگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس

پلن 8

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت
تعداد دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل لینوکس

Powered by WHMCompleteSolution